Opći uvjeti | maskezamobitele.com

Opći uvjeti

Informacije o trgovačkom društvu
PELATI d.o.o.
Ante Stračevića 7
42 230 Ludbreg
385 (0)95 955 5511
Adresa elektroničke pošte:
info@maskezamobitele.com

OIB: 80707040514
MB: 2916835
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
IBAN: HR4923860021110037318, otvoren kod Podravska banka
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
Temeljni kapital uplaćen u cjelosti 20 000 kn

Opće odredbe

U slučaju reklamacije, oštećenja prilikom dostave, pogreške kod prijenosa podataka ili nekog drugog nedostatka, molimo vas da nam se javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. Kupac je dužan uputiti reklamaciju pismeno u zakonskom roku od 14 dana na adresu Ante Starčevića 7, 42 230 Ludbreg ili e-mailom na info@maskezamobitele.com putem našeg online obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda.

Pravo na reklamacije korisnik stječe ukoliko:

  • roba nije isporučena po uputama iz narudžbe
  • isporučena roba ne odgovara standardima
  • je došlo do oštećenja prilikom isporuke

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje, to je odmah nužno napomenuti jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Sve navedene pritužbe riješit ćemo u dogovoru s naručiteljem, odnosno primateljem robe.

Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Kupac ima pravo sukladno Zakonu o zaštiti potrošaća, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Dodatne informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Načini plaćanja

Maskezamobitele.com vam omogućuje naručivanje odabranih maskica za određene marke mobilnih uređaja plaćanjem izravno putem interneta:

Virmansko plaćanje prije isporuke

Virmansko plaćanje prije isporuke:
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode. Zadržavamo pravo zahtjeva za avansno plaćanje veće količine naručene robe. Cijene suizražene u kunama. Porez na dodanu vrijednost je uračunat u cijenu. Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.

Uvjeti i vrijeme isporuke robe

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske. Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem dostavne službe koju je odabrao Pelati d.o.o.

U cijenu proizvoda uključena i dostava.

Pelati d.o.o. se obavezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 5-7 radnih dana nakon primljene uplate.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Zabrana plaćanja unaprijed

Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd. Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti prodavatelju putem info@maskezamobitele.com radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane prodavatelja.

Robu vratite ili je predajte nama ili … [unijeti ime, naziv i adresu osobe koju ste ovlastili za preuzimanje robe] bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Materijalni nedostaci proizvoda Pelati d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima. Molimo kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od osam dana uputiti pisani
prigovor Pelati d.o.o. jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Pelati d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima
pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Zadržavamo pravo javno objaviti osobu koja naruči naš proizvod i želi platiti pouzećem, a onda odbije primiti paket od poštara. Objaviti ćemo njenu osobnu fotografiju te fotografiju naručenog proizvoda.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.

email: info@maskezamobitele.com
OIB: 80707040514
MB: 2916835
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
IBAN: HR4923860021110037318, otvoren kod Podravska banka
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
Temeljni kapital uplaćen u cjelosti 20 000 kn

Pin It on Pinterest

Share This